Praktisch

Arbeidscoach GGZ

Werk is een essentieel onderdeel in het rehabilitatieproces van cliënten met een psychiatrische problematiek. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en talenten die iedere persoon heeft. De arbeidscoach GGZ is een zorgpartner met de focus op werk. Hij of zij begeleidt je naar gepast werk of biedt je de nodige ondersteuning aan op je werkplek.
Deze werkplek kan zich situeren in het reguliere arbeidscircuit, maar ook binnen de sociale economie, arbeidszorg of vrijwilligerswerk.
Er wordt aanvullend gewerkt op bestaande diensten uit de sectoren GGZ, welzijn en werk. Tevens worden partners uit de GGZ en eventueel werkgevers geadviseerd.

De arbeidscoach GGZ richt zich tot mensen met een gediagnosticeerde psychiatrische problematiek die hulp en ondersteuning nodig hebben op vlak van hun (re)integratie in het arbeidscircuit.
Het aanbod richt zich naar volwassenen tussen de 18 en 65 jaar met een verblijfsplaats binnen de Noolim-regio (zie website). Voor de regio Reling neem je contact op met Job-art (zie website)

De begeleiding van de arbeidscoach is kosteloos.

Je kan je telefonisch of via mail aanmelden. Aanvullend dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Vervolgens plant de arbeidscoach GGZ een intakegesprek om je doelen en verwachtingen in te schatten en in overleg vast te leggen.