• Ontdekken - Leren - Worden

  Ontdekken - Leren - Worden

  De focus ligt op herstelondersteunende en krachtgerichte zorg, waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van iemands mogelijkheden en het compenseren van diens beperkingen door het aanbieden van zorg op maat
 • <span class=optimaliseren van mogelijkheden en compenseren van beperkingen " width="1900" height="800">

  optimaliseren van mogelijkheden en compenseren van beperkingen

 • <span class= Creatieve therapie" width="1900" height="800">

  Creatieve therapie

  Creatieve therapie stimuleert je om via opdrachten met beeldend materiaal uitdrukking te geven aan wat er in je omgaat en om stil te blijven staan bij je gevoelens.
 • <span class=Communicatietraining" width="1900" height="800">

  Communicatietraining

  Jezelf durven tonen, inzicht krijgen in een aantal sociale vaardigheden/moeilijkheden
 • <span class=Individueel aangepast en persoonsgericht " width="1900" height="800">

  Individueel aangepast en persoonsgericht

Hoe kom je bij ons terecht?

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Waarrond wordt er gewerkt?

 • Non-verbale vaardigheden:
  • Lichaams- en luisterhouding, mimiek, oogcontact, hoofdstand en -beweging, het richten van iemands aandacht, afstand en nabijheid, het geven van een handdruk, de klank van je stem, haardracht, kleding, ademhaling, aanraking, observeren en interpreteren …
 • Verbale vaardigheden:
  • werken rond de inhoud van een gesprek, een gesprek aanknopen en op gang houden, parafraseren, open en gesloten vragen leren formuleren, kritiek leren uiten …
 • Aanvullende oefeningen op de assertiviteitstraining


Het doel van de communicatietraining is:

 • Leren en durven praten over een neutraal onderwerp en eigen gevoelens in groep
 • Verbeteren van non-verbale vaardigheden: oogcontact maken, jezelf durven tonen …
 • Verbeteren van verbale vaardigheden: een gesprek leren aanknopen en op gang houden, leren om een eigen mening ergens over te vormen en deze in groep durven meedelen
 • Assertiever worden in sociale situaties, voor zichzelf leren opkomen …
 • Inzicht krijgen in een aantal sociale vaardigheden/moeilijkheden

Doelgroep Validag

Doelgroep

Validag richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om te werken aan je eigen herstel.

De minimumleeftijd voor revalidatie is 18 jaar.

Lees meer